Viihtyisää asumista ja hoivaa keskellä Kempelettä

Hovilan Palveluyhdistys ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys, joka omistaa ja hallinnoi Hovila-kotia. Yhdistyksen syys- ja kevätkokoukset pidetään sääntöjen mukaan. Syyskokouksessa valitaan hallitus.
Vuoden 2021 hallitus:
Taavi Jarva, puheenjohtaja
Jaakko Penttilä, varapuheenjohtaja, Kaisu Juvani, Helena Lievetmursu, Heikki Suni,Salme Meriläinen,Helena Kaikkonen, Eero Holma, Martta Takalahti, joka on myös asukkaiden edustaja.


Hovila-kodin keskeiset toiminnat:
Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut vanhuksille ja vammaisille
Yksilölliset hoito ja tukipalvelut Hovila-kodin palveluasuntojen ja tehostetun palveluasumisen asukkaille
Terveellinen kotiruoka
Virkistystoiminta ja vapaaehtoistyö

Arvot

Turvallisuus
Inhimillisyys
Asukaslähtöisyys
Yksilöllisyys
Yhteisöllisyys